Algemene beschouwingen PvdA programmabegroting 2019

10 november 2018

Afgelopen donderdag zijn de algemene beschouwingen geweest. Zie hier de inbreng van de PvdA Lokaal Sociaal:

PvdA algemene beschouwingen programmabegroting 2019