Gelukkig nieuwjaar!

27 december 2017

We laten ons niet gek maken door landelijke verkiezingsuitslagen en door peilingen. Onze idealen schommelen niet heen en weer met de waan van de dag. We vormen een constante factor in de Mookse politiek.

Lokale problemen vragen om lokale oplossingen: Lokaalsociaal.

Onze idealen zijn nog steeds valide en hard nodig.

Zolang onze gemeente nog situaties van relatieve armoede kent; zolang in onze gemeente kinderen nog veel van wat gemeengoed is ontzegd moet worden; zolang niet iedereen zich zelfs maar een korte vakantie van enkele dagen of een uitstapje kan permitteren; zolang ook mensen uit onze gemeente nog aangewezen zijn op de voedselbank; zolang de zorg voor sommigen onbereikbaar is; zolang de afstand tussen rijk en arm alleen maar groeit; zolang heeft de lokale sociaaldemocratie in Mook en Middelaar nog een verdomd duidelijke opdracht.

Een keuze waar je iedereen tevreden mee stelt is er niet. Wat we wel weten is dat we in de politiek zitten om idealen te verwezenlijken. Politiek bedrijven we om te zorgen dat al onze inwoners zonder uitzondering prettig en in redelijke welstand kunnen wonen in een mooie gemeente. Dit bereik je alleen maar door samen te werken, compromissen te sluiten en soms door de confrontatie te zoeken.

Met hetzelfde enthousiasme waarmee de PvdA al 40 jaar in de Mookse gemeenteraad zit, constructief meeregeert en zo nodig actie voert willen we door in de volgende raadsperiode. Op 21 maart 2018 bepaalt u dat.

Nieuwsgierig: kijk eens op kieslee.nl

We wensen u een heel goed nieuw jaar in vrede en harmonie met uzelf en met uw omgeving.

Mede namens de hele kieslijst van de PvdA,

Lee Tonnaer en Nico van Kessel, raadsleden PvdA

De eerst VIER op de lijst: v.l.n.r. Ton Broekmans, Frank Dillerop, Lee Tonnaer, Karin Peters