Jan Alderhout en Nico van Kessel 40 jaar lid PvdA

17 december 2017

Tijdens de ledenvergadering van 13 december 2017 hebben we stil gestaan bij het 40-jarig lidmaatschap van de PvdA van Jan Alderhout (commissielid) en Nico van Kessel (raadslid). Nico was tijdens de vergadering afwezig, maar sloot later aan bij de ‘borrel’ in Schans. Jan hield een column-achtig toespraakje. Geestig, met onderkoelde humor die Jan zo eigen is.

Toespraak Jan:

Beste partijgenoten,

Tja, welke verdienste is het om 40 jaar lid van de Partij van de Arbeid te zijn? Overleven en de contributie betalen, daar gaat het kortweg om. En ja, dat is gelukt! Geweldig!

Ik wil kort memoreren waaróm ik juist in 1977 lid ben geworden. ’t Zal geen écht nieuws zijn: de mislukte en tot voor kort veruit langste kabinetsformatie uit de vaderlandse geschiedenis.  Het was Joop den Uyl niet vergund een tweede kabinet samen te stellen en ‘zijn werk af te maken’. En Dries van Agt, zijn voormalige vice-premier en minister van justitie, heette de oorzaak van dat echec te zijn. Toen deze kwade genius toen ook nog met Hans Wiegel in een week tijd een nieuwe regeringsploeg en coalitieprogramma bij elkaar sprokkelde, was voor mij de boot aan, waren voor mij de rapen gaar. Ik werd lid en ben dat tot nu toe dus gebleven.

Inmiddels zijn de tijden veranderd en terwijl Joop al jaren geleden is overleden, verschijnt Dries als hoogbejaarde nog af en toe in het nieuws. Als fervent pleitbezorger van de Palestijnse zaak en lid van GroenLinks. Het CDA, waarvan hij de eerste premier was, heeft hij de rug toegekeerd. Dries is op z’n oude dag, je zou in moderne termen kunnen zeggen, geradicaliseerd. En zonder nu direct mijn lidmaatschap van de PvdA op te zeggen, zoals de door mij bewonderde minister van ontwikkelingssamenwerking en VROM in vele kabinetten en mét Dries één van de weinige nog levende ministers uit het meest linkse kabinet ooit, Jan ‘Rode Contour’ Pronk heeft gedaan, zie ik toch wel iets in dit proces. Hm… wat zal ik doen? Diederik is weg uit Den Haag, maar Lutz in Leeuwarden is er nog! Weet je wat, ik blijf nog even!

En voorts ben ik van mening dat er op korte termijn een Adviesraad Natuur en Milieu moet worden opgericht en dat de Maasheggen moeten worden hersteld.

O ja, nog even een PSje wat betreft 21 maart 2018:

Onder de bezielende leiding van Lee gáán we voor DRIE zetels!