Karin Peters? Natuurlijk ken ik die!

12 maart 2018

Gerie van der Land-Zijderveld in gesprek met Karin Peters

 

Karin: “ Wat leuk, die reactie. Ja, veel mensen kennen mij en weten dat ik hoor bij PvdA LOKAAL SOCIAAL en dat ik wethouder ben. Ik woon al bijna 25 jaar in Molenhoek. Ik denk dat ik iedereen ken, en iedereen mij, maar ik realiseer me ook dat niet iedereen tijd neemt en heeft om de weekkranten te lezen. En dat ook niet alle dorpsgenoten communiceren via sociale media of via www.maasburen.nl. En dat er mensen zijn die de gemeentepolitiek (helaas) langs zich heen laten gaan. Dus zijn er vast mensen die zich afvragen wie Karin Peters is, daarom vind ik het leuk om wat meer over mijzelf te vertellen.

Vertel

“Ik ben Karin Peters, moeder van drie kinderen, woon in Molenhoek, wandel graag met mijn hond, sta midden in de gemeenschap, ben wethouder Sociaal Domein vanaf april 2014 en nu nummer twee op de verkiezingslijst van PvdA LOKAAL SOCIAAL, lijst 3. Met hart en ziel ben ik lid van deze partij en sta ik voor 100% achter het sociaaldemocratisch gedachtegoed. Solidariteit, rechtvaardigheid en naar elkaar omzien zijn voor mij belangrijke waarden. Omzien naar elkaar is voor mij niet zomaar een loze kreet. Daar geef ik dagelijks invulling aan, op het werk als wethouder en ook op het persoonlijke vlak, dat heb ik van huis uit meegekregen. Mijn vader stemde landelijk CDA maar was in Wijchen commissielid voor de lokale partij. Hij is mijn voorbeeld. Ik had een gewéldige vader. Bevlogen. Ja, dat ben ik ook. Maar ik ben het vanuit het sociaaldemocratisch gedachtegoed en ik ben meer bescheiden.”

Bescheiden?

“Hij ging op de barricade en de deuren langs om leden te werven. Dat zul je mij niet zo snel zien doen. Ik werk liever achter de schermen.”

Hoe doe jij het dan?

“Ik ben liever actief in kleine groepen, of een op een. Zelf vind ik dat ik dan het best tot mijn recht kom. Ik ben oprecht geïnteresseerd in anderen en praktisch ingesteld. Niet zeuren en handen uit de mouwen én zorgzaam. Het gaat mij vooral om de inhoud, minder om de vorm. Mijn eerste periode als wethouder was van 2006 tot en met 2010. En nu vanaf april 2014.

Ik heb zorg en welzijn, werk en inkomen, onderwijs, sport en cultuur in mijn pakket. De afgelopen periode stond vooral in het kader van de overgang van zorgtaken van het rijk naar de gemeente, een heel belangrijk onderwerp dat ons allemaal aangaat. Graag zou ik me de komende vier jaar weer inzetten voor deze mooie gemeente.”

Maar dan moeten er wel genoeg stemmen binnenkomen

Vrolijke optimistische lach: “Dat gaat vast gebeuren. Lee Tonnaer en Nico van Kessel hebben het de afgelopen vier jaar goed gedaan in de gemeenteraad en ook onze andere partijleden in de commissies! Regelmatig hebben wij via huis- aan-huis-flyers de inwoners op de hoogte gehouden van onze werkzaamheden en successen. En er zijn veel huiskamergesprekken gevoerd met dorpsgenoten. Mooi dat zij ons wisten te vinden. Ik vertrouw erop dat kiezers onze inzet en werk belonen. We doen het immers namens hen en ook voor hen!”

Waar ben je het meest trots op?

“De succesvolle overgang van zorgtaken vanuit het rijk en provincie naar onze gemeente. Daar is hard aan gewerkt en dat gaat goed. Verder ben ik trots op een nieuw armoedebeleid met veel aandacht voor kinderen; zij moeten altijd mee kunnen doen ook als er minder geld te besteden is in het gezin. En op de aandacht voor burgerparticipatie met steeds meer ruimte voor initiatieven van onze inwoners. En natuurlijk ben ik trots op alle vrijwilligers in onze gemeente die een rijk verenigingsleven aan de gang houden! En op de mantelzorgers. En zo kan ik nog wel even doorgaan!”

 Je wilt graag wethouder blijven?

Met een brede lach en volmondig: “Ja! Er is nog genoeg te doen, dat lees je ook in ons verkiezingsprogramma. Ik vind het wethouderschap boeiend; je hebt altijd direct met mensen te maken en dat is de grootste voldoening: het verschil kunnen maken voor onze inwoners. Soms is een luisterend oor al genoeg en soms is een klein zetje voldoende voor mensen om in een beter spoor te komen. Ook voor mensen voor wie het allemaal niet even makkelijk of vanzelfsprekend gaat. Om ook voor hen iets te kunnen betekenen is belangrijk voor mij, iedereen moet mee kunnen doen.

Graag maak ik meer mensen enthousiast voor onze partij, PvdA LOKAAL SOCIAAL. Wij staan midden in de gemeenschap en werken met plezier en passie. Heb je gezien hoeveel enthousiaste mensen op onze lijst staan? En in ons verkiezingsprogramma staan geen loze kreten. Realistisch, net als vier jaar geleden. Daar zijn de meeste punten van gerealiseerd. Die punten zijn terug te lezen op onze site.

Ja, ik trots en blij dat ik mijn steentje bij heb kunnen dragen.

Ons kiesrecht is een belangrijk democratisch recht. Van harte hoop ik dat alle stemgerechtigde inwoners van onze gemeente er gebruik van gaan maken. En op ons gaan stemmen natuurlijk!”

Waar vinden de kiezers jou?

LOKAAL SOCIAAL! LIJST 3! RONDJE 2

Meer weten over Karin Peters? Kijk dan op www.kieslee.nl. Wie is wie.