PvdA Mook en Middelaar klaar voor de verkiezingen in maart 2018

14 december 2017

Lee Tonnaer weer op één!

Mook en Middelaar –  Fractieleider PvdA Lokaal Sociaal, Lee Tonnaer uit Mook is een gelukkig man.

‘Zijn’ kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is op 13 december gepresenteerd tijdens de ledenvergadering in het gemeentehuis van Mook en Middelaar in Mook en door de leden bekrachtigd. Weer is Tonnaer gekozen tot lijstaanvoerder. En weer is hij daar blij om én trots op!

Karin Peters, de huidige PvdA wethouder tekent ook weer graag voor vier jaar bij. Zij staat op twee. Wethouder Peters woont in Molenhoek; de afgelopen jaren heeft zij succesvol gewerkt aan armoedebeleid en jeugdzorg. Nieuwkomer Ton Broekmans uit Mook staat op drie. Broekmans is actief in het verenigingsleven en werkzaam in het onderwijs. Frank Dillerop uit Mook en Everhard Scheltinga uit Middelaar bezetten de vierde en vijfde plaats op de lijst.

Met elan en plezier wil Tonnaer de komende vier jaar weer aan de slag in de gemeenteraad. Hij voelt zich in hart en nieren verbonden met de gemeente Mook en Middelaar. Graag wil hij weer de belangen van de inwoners behartigen. Alle vier de kerkdorpen, Molenhoek, Mook, Middelaar en Pasmolen zijn vertegenwoordigd op de verkiezingslijst. Maar liefst 15 personen stelden zich kandidaat. Tonnaer: “We vernieuwen, verjongen, vergroenen, vervrouwen én krijgen vertrouwen. En we kijken vooruit!”

Tonnaer kent de klappen van de politieke gemeentezweep. Al negen jaar is hij een vertrouwd gezicht in de gemeenteraad van de gemeente Mook en Middelaar. Hij zoekt naar wat bindt en gaat respectvol om met verschillen en denkt in oplossingen. Met plezier trekt hij de kar en met nog meer plezier kijkt hij uit naar de komende verkiezingscampagne.

“Lokaal Sociaal, daar hecht ik aan!  Het gaat om Hier! Om onze gemeente Mook en Middelaar!”

Net als vier jaar geleden siert binnenkort weer een meterslang spandoek het hek van zijn tuinafscheiding aan de Rijksweg in Mook om de aandacht te vestigen op de site kieslee.nl.

PvdA Lokaal Sociaal heeft haar verkiezingsprogramma mede gebaseerd op de input die is binnengekomen naar aanleiding van de huis aan huis verspreidde briefkaart ‘Wij blijven luisteren,’ in november. Die actie was een succes: Mondelinge reacties, reacties via social media, Apps en telefoon en ook handgeschreven brieven werden naar zijn adres gestuurd en verwerkt in het verkiezingsprogramma 2018. De afgelopen vier jaar heeft Lokaal Sociaal zich stevig geprofileerd en successen geboekt. Tonnaer vertrouwt erop dat Lokaal Sociaal zeker 2 zetels haalt. “Mochten dat er meer zijn: krachtige, kundige en gemotiveerde dorpsgenoten staan klaar! Op naar 21 maart 2018!”. Vanaf heden is kieslee.nl actief!