Dat ben jij toch? Op die foto?

12 maart 2018

“Dat ben jij toch? Op die foto? “

Ja, dat ben ik. Die man rechts, met de rode trui. –  Deze foto staat op bladzijde 10 van het verkiezingsmagazine van de gemeente Mook & Middelaar. Zo’n foto hoort erbij als je op de verkiezingslijst staat.

U kent mij waarschijnlijk niet, daarom wil ik graag wat meer over mij en over LOKAAL SOCIAAL vertellen.

Met plezier woon ik sinds 2011 in Middelaar. Mijn Partner en ik hebben toentertijd bewust voor het huis en de plek gekozen. Malpertuis. Helaas hebben we er samen niet erg lang van mogen genieten, want In 2014 is hij overleden en begraven hier in het dorp bij de kerk. Dichtbij, dat is mooi. Ik wandel er zo naar toe.

De Heikantseweg is een sociale buurt, ik heb goede buurtcontacten, maar verder ken ik niet zoveel mensen in Middelaar. Dat gaat nu vast veranderen. Via Jordy Rutten, een enthousiaste twintiger, wiens ouders tegenover mij wonen, kwam ik in contact met de gemeentepolitiek en met PvdA LOKAAL SOCIAAL. Zijn enthousiasme heeft mij over de streep getrokken om mij actief in te zetten voor de gemeentepolitiek. Ik maakte kennis met Lee Tonnaer uit Mook, een zeer bevlogen en betrouwbare fractieleider, en met andere gedreven leden. Een prima ploeg! Politiek heeft altijd mijn interesse gehad. Sinds vorig jaar ben ik gepensioneerd, daardoor heb ik nu meer tijd om actief mee te denken en mee te doen. Ik heb een voorbereidende en adviserende taak in het fractieberaad en ik sta op de verkiezingslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op nummer vijf.

In mijn werkzaam leven heb ik met plezier lesgegeven op de MAS (Middelbare Agrarische school) in Cuijk en later meer dan 20 jaar op de HAS Hogeschool in Den Bosch. Veel jonge boeren en boerinnen uit Middelaar heb ik in de klas gehad. Sommigen spreek ik nog weleens. Ik gaf schei- en natuurkunde. Dat heb ik altijd met plezier gedaan en met evenveel plezier werk ik nu voor LOKAAL SOCIAAL. Zij werken vanuit het sociaaldemocratisch gedachtegoed. Dat zijn voor mij belangrijke waarden. Democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid, vrijheid, verdraagzaamheid en solidariteit. Omzien naar elkaar in woord én daad. Vanuit die waarden werken wij en daar heeft u profijt van. Wij luisteren naar bewoners, ook na de verkiezingen en stellen realistische dorpse doelen. Blijf ons voeden met wat u belangrijk vindt. U krijgt altijd een persoonlijk antwoord.

De gemeentepolitiek gaat over uw belangen.  De zorg, uw veiligheid, de school, de sport, de muziek, de natuur, de Maasheggen, de pont, steeds meer taken komen op het bord van de gemeenten. Daar worden de beslissingen genomen over zaken die u belangrijk vindt.

Graag roep ik u op om gebruik te maken van uw stemrecht en gezien onze behaalde succes in het verleden adviseer ik u om te stemmen op lijst 3! Voor een nog betere toekomst van ons mooie Middelaar en onze gemeente!

Wij spreken graag ook namens u. Laat uw stem niet verloren gaan. Kies lijst 3! Lokaal Sociaal

Met vriendelijke groet en tot ziens, uw dorpsgenoot Everhard Scheltinga