Kandidatenlijst

Lee Tonnaer

Lee Tonnaer

Fractievoorzitter en lijsttrekker

Lid commissie samenleving, commissie grond, commissie begroting en rekening
Karin Peters

Karin Peters

Wethouder en kandidaatsraadslid op plaats 2

Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen, Volksgezondheid, Onderwijs, Sport, Cultuur, Decentralisaties sociaal domein
Ton Broekmans

Ton Broekmans

Kandidaatraadslid op plaats 3

Frank Dillerop

Frank Dillerop

Commissielid en kandidaatraadslid op plaats 4

Everhard Scheltinga

Everhard Scheltinga

Kandidaatraadslid op plaats 5

Piet Heisen

Piet Heisen

Commissielid en kandidaatraadslid op plaats 6

Nico van Kessel

Nico van Kessel

Raadslid en kandidaatraadslid op plaats 7

Lid commissie samenleving, auditcommissie en voorzitter commissie begroting en rekening
Joke Tonnaer

Joke Tonnaer

Kandidaatraadslid op plaats 8

Jan Alderhout

Jan Alderhout

Commissielid en kandidaatraadslid op plaats 9

Tiny Ummelen

Tiny Ummelen

Kandidaatraadslid op plaats 10

Roul Zilessen

Roul Zilessen

Kandidaatraadslid op plaats 11

Gerie van der Land

Gerie van der Land

Kandidaatraadslid op plaats 12

Frans Wijsen

Frans Wijsen

Kandidaatraadslid op plaats 13

Theo van Brunschot

Theo van Brunschot

Kandidaatraadslid op plaats 14

Ben Hövels

Ben Hövels

Kandidaatraadslid op plaats 15