Wethouder

Karin Peters

Karin Peters

Wethouder en wethouderskandidaat op plaats 2

Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen, Volksgezondheid, Onderwijs, Sport, Cultuur, Decentralisaties sociaal domein