Wethouder en wethouderskandidaat op plaats 2

Karin Peters

Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen, Volksgezondheid, Onderwijs, Sport, Cultuur, Decentralisaties sociaal domein
Karin Peters

Over Karin Peters

Karin Peters
Karin studeerde organisatiepsychologie in Tilburg (1993) en is voor haar wethouderschap vele jaren werkzaam geweest  in het bedrijfsleven en o.a. bij het arbeidsbureau in Nijmegen. Haar loopbaan ontwikkelde zich van werving en selectie bij diverse bureaus naar loopbaanadvies, outplacement, psychologische onderzoek , training en coaching en personeelsmanager bij een Amerikaanse retailer.

Karin woont al 25 jaar in Molenhoek, haar kinderen zijn inmiddels uitgevlogen. Ze kent de gemeente op haar duimpje en probeert steeds mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Zij was eerder wethouder in Mook en Middelaar in de raadsperiode  april 2006 tot december 2010. Haar portefeuille omvatte een breed pakket van Zorg, Welzijn, Sociale Zaken, Sport, Onderwijs, Kunst en Cultuur. Als wethouder heeft zij zich toen daadkrachtig sterk gemaakt voor de totstandkoming van o.a. de Brede School in Molenhoek, het speelruimteplan, een verzekering en website voor vrijwilligers en een sociaal aanvaardbaar minimabeleid. Vanaf april 2014 is Karin wederom wethouder Sociaal Domein voor de PvdA. Deze afgelopen periode heeft ze zich vooral hard gemaakt voor een goede overgang van de zorgtaken vanuit het Rijk naar de gemeente, de zgn. decentralisaties. Ze is er trots op dat deze overgang goed is geland en goed verlopen. Het Sociaal Domein is bij haar in goede handen. Ze heeft zich o.a. sterk gemaakt voor een intensivering van het armoedebeleid, m.n. voor kinderen. Het Steunpunt Mantelzorg is in het leven geroepen met een uitgebreid aanbod ter ondersteuning van mantelzorgers. Er is meer aandacht voor vrijwilligers en burgerinitiatieven, te denken aan de Vonkjes en ook het digitaal dorpsplein Maasburen.nl. Ze is trots op de ontmoetingsmogelijkheden in onze gemeente, zoals het LOP, de Dörpskamer in Middelaar en weer een eettafel in Mook.

Karin is een verbinder, heeft een luisterend oor voor iedereen en makkelijk benaderbaar. Ze is daadkrachtig, pragmatisch en bevlogen en kan mensen enthousiasmeren.

Wij hopen van harte dat Karin’s inzet en betrokkenheid beloond word met nog een periode als wethouder, ze is onze wethouders kandidaat.