Commissielid en kandidaatraadslid op plaats 9 (meer info klik hier)

Jan Alderhout

Jan Alderhout

Over Jan Alderhout

Als geboren Noord-Hollander voel ik mij toch helemaal thuis in Noord-Limburg. Daarbij hebben, naast mijn vrouw en haar familie, vooral ook de andere inwoners en de mooie omgeving van de gemeente Mook en Middelaar een grote rol gespeeld.
Als leraar aardrijkskunde vmbo-havo-vwo (sinds 2010 ben ik met pensioen) was ik eigenlijk altijd al bezig met natuur- en milieuzaken. Meer dan 12 jaar was ik voorzitter van het regioteam Waterland-Zaanstreek van het Wereld Natuur Fonds. Als lid van natuur- en milieugroep Animo zet ik me nu in voor het behoud en herstel van het groene karakter van onze gemeente. En dit in ruime zin. Dus ook voor het opruimen van zwerfafval, het overzetten van padden en het enthousiast maken van de leerlingen van de drie basisscholen voor natuur- en milieuactiviteiten.
Daarnaast ben ik, mede door mijn opleiding als sociaalgeograaf en planoloog, geïnteresseerd in ruimtelijke ordeningszaken. Als PvdA-lid van de commissie grondgebied van de gemeenteraad probeer ik met een positief-kritische inbreng het gemeentelijk beleid bij te sturen in ‘groene’ zin. En de PvdA? Daarin spreken mij vooral de mensen en hun denkbeelden aan die het ‘sociaal geweten’ van de partij waren en zijn, zoals Joop den Uyl, Jan Pronk, Frans Timmermans en Jetta Klijnsma. En onze lijsttrekker Lee Tonnaer natuurlijk!