Raadsleden

Lee Tonnaer

Lee Tonnaer

Fractievoorzitter en lijsttrekker

Lid commissie samenleving, commissie grond, commissie begroting en rekening
Nico van Kessel

Nico van Kessel

Raadslid en kandidaatraadslid op plaats 7

Lid commissie samenleving, auditcommissie, werkgeverscommissie griffier en voorzitter commissie begroting en rekening
Karin Peters

Karin Peters

Wethouder en wethouderskandidaat op plaats 2

Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen, Volksgezondheid, Onderwijs, Sport, Cultuur, Decentralisaties sociaal domein