Nieuwe folder!

Onze nieuwe folder is uit! Dank nogmaals voor alle steun en zie de link:

Folder najaar 2018 PvdA Mook en Middelaar

Algemene beschouwingen PvdA programmabegroting 2019

Afgelopen donderdag zijn de algemene beschouwingen geweest. Zie hier de inbreng van de PvdA Lokaal Sociaal:

PvdA algemene beschouwingen programmabegroting 2019

Uitnodiging: 2 september BBQ PvdA Lokaal Sociaal!

Beste leden en sympathisanten van PvdA Lokaal Sociaal Mook en Middelaar,

Ja? Reserveert u die datum? Ontmoeten en lekker eten, meer kennismaken met andere leden, elkaar inspireren en horen hoe na de gemeenteraadsverkiezingen de stand van zaken nu is? Vast een kleine tip van de sluier: de politieke raderen draaien en de sfeer in ons nieuwe team voor en achter de schermen is goed en prettig.

Uw partner, vriend of vriendin is natuurlijk ook van harte welkom. En misschien kent u dorpsgenoten die u graag laat kennismaken met de gekozen PvdA Lokaal Sociaal volksvertegenwoordigers en met onze commissieleden? Campagne voeren houdt nooit op en is niet alleen voorbehouden aan het campagneteam. Vraag ze mee! De tuin is groot genoeg. De tent ook! Die is er voor als er onverhoeds een regenbuitje valt.

Gezellig. Genieten van de nazomer, elkaars gezelschap en de BBQ. En natuurlijk houden we rekening met eetwensen. Wilt u vlees, vis of vegetarisch? Dat willen we graag weten. Nu nog niet hoor. Maar wel of u er op 2 september ook bij wilt zijn in de tuin van Lee en Joke Tonnaer.

In verband met de komende vakantieperiode is het fijn als u deze week laat weten of we op u mogen rekenen. Van harte welkom! Later ontvangt u dan een bevestiging van uw deelname en de vraag of u gaat kiezen voor vlees, vis of vegetarisch.

22.50 euro per persoon. Inclusief consumpties. Frisdrank, wijn, rood en wit, rosé en bier uit het vat!

Fijne zomer(vakantie) gewenst en graag tot ziens op zondagmiddag 2 september.

Stuurt u een berichtje terug? Dan weten wij waar we aan toe zijn en kunnen een en ander verder regelen.

 

Hartelijke groet,

campagneteam

Lee Tonnaer, Piet Heisen, Jordy Rutten en Gerie van der Land-Zijderveld

Rozen en hartjes, laat uw stem niet verloren gaan!

Ingezonden foto met tekst van iemand die zijn keuze al heeft bepaald. “Zou de VVD denken nog een zwevende kiezer over de streep te kunnen trekken?”

Vandaag was het een koude campagnedag voor alle partijen. Onze rozen zijn op. De hartjes ter herinering aan PvdA Mook en Middelaar ook

Laat uw stem niet verloren gaan.
KIes lijst 3. PvdA LOKAAL SOCIAAL.

Karin Peters? Natuurlijk ken ik die!

Gerie van der Land-Zijderveld in gesprek met Karin Peters

 

Karin: “ Wat leuk, die reactie. Ja, veel mensen kennen mij en weten dat ik hoor bij PvdA LOKAAL SOCIAAL en dat ik wethouder ben. Ik woon al bijna 25 jaar in Molenhoek. Ik denk dat ik iedereen ken, en iedereen mij, maar ik realiseer me ook dat niet iedereen tijd neemt en heeft om de weekkranten te lezen. En dat ook niet alle dorpsgenoten communiceren via sociale media of via www.maasburen.nl. En dat er mensen zijn die de gemeentepolitiek (helaas) langs zich heen laten gaan. Dus zijn er vast mensen die zich afvragen wie Karin Peters is, daarom vind ik het leuk om wat meer over mijzelf te vertellen.

Vertel

“Ik ben Karin Peters, moeder van drie kinderen, woon in Molenhoek, wandel graag met mijn hond, sta midden in de gemeenschap, ben wethouder Sociaal Domein vanaf april 2014 en nu nummer twee op de verkiezingslijst van PvdA LOKAAL SOCIAAL, lijst 3. Met hart en ziel ben ik lid van deze partij en sta ik voor 100% achter het sociaaldemocratisch gedachtegoed. Solidariteit, rechtvaardigheid en naar elkaar omzien zijn voor mij belangrijke waarden. Omzien naar elkaar is voor mij niet zomaar een loze kreet. Daar geef ik dagelijks invulling aan, op het werk als wethouder en ook op het persoonlijke vlak, dat heb ik van huis uit meegekregen. Mijn vader stemde landelijk CDA maar was in Wijchen commissielid voor de lokale partij. Hij is mijn voorbeeld. Ik had een gewéldige vader. Bevlogen. Ja, dat ben ik ook. Maar ik ben het vanuit het sociaaldemocratisch gedachtegoed en ik ben meer bescheiden.”

Bescheiden?

“Hij ging op de barricade en de deuren langs om leden te werven. Dat zul je mij niet zo snel zien doen. Ik werk liever achter de schermen.”

Hoe doe jij het dan?

“Ik ben liever actief in kleine groepen, of een op een. Zelf vind ik dat ik dan het best tot mijn recht kom. Ik ben oprecht geïnteresseerd in anderen en praktisch ingesteld. Niet zeuren en handen uit de mouwen én zorgzaam. Het gaat mij vooral om de inhoud, minder om de vorm. Mijn eerste periode als wethouder was van 2006 tot en met 2010. En nu vanaf april 2014.

Ik heb zorg en welzijn, werk en inkomen, onderwijs, sport en cultuur in mijn pakket. De afgelopen periode stond vooral in het kader van de overgang van zorgtaken van het rijk naar de gemeente, een heel belangrijk onderwerp dat ons allemaal aangaat. Graag zou ik me de komende vier jaar weer inzetten voor deze mooie gemeente.”

Maar dan moeten er wel genoeg stemmen binnenkomen

Vrolijke optimistische lach: “Dat gaat vast gebeuren. Lee Tonnaer en Nico van Kessel hebben het de afgelopen vier jaar goed gedaan in de gemeenteraad en ook onze andere partijleden in de commissies! Regelmatig hebben wij via huis- aan-huis-flyers de inwoners op de hoogte gehouden van onze werkzaamheden en successen. En er zijn veel huiskamergesprekken gevoerd met dorpsgenoten. Mooi dat zij ons wisten te vinden. Ik vertrouw erop dat kiezers onze inzet en werk belonen. We doen het immers namens hen en ook voor hen!”

Waar ben je het meest trots op?

“De succesvolle overgang van zorgtaken vanuit het rijk en provincie naar onze gemeente. Daar is hard aan gewerkt en dat gaat goed. Verder ben ik trots op een nieuw armoedebeleid met veel aandacht voor kinderen; zij moeten altijd mee kunnen doen ook als er minder geld te besteden is in het gezin. En op de aandacht voor burgerparticipatie met steeds meer ruimte voor initiatieven van onze inwoners. En natuurlijk ben ik trots op alle vrijwilligers in onze gemeente die een rijk verenigingsleven aan de gang houden! En op de mantelzorgers. En zo kan ik nog wel even doorgaan!”

 Je wilt graag wethouder blijven?

Met een brede lach en volmondig: “Ja! Er is nog genoeg te doen, dat lees je ook in ons verkiezingsprogramma. Ik vind het wethouderschap boeiend; je hebt altijd direct met mensen te maken en dat is de grootste voldoening: het verschil kunnen maken voor onze inwoners. Soms is een luisterend oor al genoeg en soms is een klein zetje voldoende voor mensen om in een beter spoor te komen. Ook voor mensen voor wie het allemaal niet even makkelijk of vanzelfsprekend gaat. Om ook voor hen iets te kunnen betekenen is belangrijk voor mij, iedereen moet mee kunnen doen.

Graag maak ik meer mensen enthousiast voor onze partij, PvdA LOKAAL SOCIAAL. Wij staan midden in de gemeenschap en werken met plezier en passie. Heb je gezien hoeveel enthousiaste mensen op onze lijst staan? En in ons verkiezingsprogramma staan geen loze kreten. Realistisch, net als vier jaar geleden. Daar zijn de meeste punten van gerealiseerd. Die punten zijn terug te lezen op onze site.

Ja, ik trots en blij dat ik mijn steentje bij heb kunnen dragen.

Ons kiesrecht is een belangrijk democratisch recht. Van harte hoop ik dat alle stemgerechtigde inwoners van onze gemeente er gebruik van gaan maken. En op ons gaan stemmen natuurlijk!”

Waar vinden de kiezers jou?

LOKAAL SOCIAAL! LIJST 3! RONDJE 2

Meer weten over Karin Peters? Kijk dan op www.kieslee.nl. Wie is wie.

Je doet het omdat het welzijn van anderen je raakt

Beste dorpsgenoten,

Lee Tonnaer, de fractieleider van PvdA LOKAAL SOCIAAL, heeft mij vorig jaar zomer gevraagd om mij kandidaat te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voor LOKAAL SOCIAAL lijst 3.

Daar moest ik stevig over nadenken want gemeenteraadslid zijn is een hele klus. Een verantwoordelijke! Een klus die veel tijd neemt en geen hoge vergoeding geeft. “Er moet geld bij,” vertelde Lee. “Je moet het alleen doen, als je je echt wilt inzetten voor je gemeente en de inwoners. Je doet het omdat het welzijn van anderen je raakt. En je mensen die, om wat voor reden dan ook, niet goed meekomen in onze dorpen een luisterend oor wilt bieden én een oplossing! Weet ook, dat sommige mensen je werk niet waarderen, die denken dat je er louter en alleen zit voor je eigen lol omdat je het leuk vindt om met je kont ‘op het pluche’ te zitten. Jij kent de gemeenschap goed, bent hier geboren en getogen, jij bent geworteld in de gemeente, in het verenigingsleven. Jij kent mensen uit alle vier de dorpen en mensen kennen jou. Als je ja zegt, is dat natuurlijk omdat je het werk als raadslid leuk vindt en het als een uitdaging ziet, maar je doet het vooral voor anderen. Besef je dat en wil je dat?”

Dagen verstreken. Ik sprak erover mijn vrouw. Past het mij? Kan ik het combineren met mijn werk als decaan/praktijkbegeleider op het Kandinsky en mijn vrijwilligerswerk bij Eendracht? Kan ik dan nog blijven tuinieren, fietsen en wandelen? Want dat doe ik ook allemaal graag.

Het sociaaldemocratisch gedachtegoed van waaruit LOKAAL SOCIAAL werkt, spreekt mij enorm aan. Omzien naar elkaar in woord en daad. Niet zeuren maar handen uit de mouwen. Solidariteit. Kennis en macht delen. Ruimte voor ieders mening. Zuinig zijn op elkaar en op je leefomgeving, nieuwe ontwikkelingen niet uit de weg gaan. “Wij zijn nog groener dan groen,” had Lee mij verteld. “En dorps. Het gaat om Hier! Jij kunt meehelpen verschil te maken.” Opeens viel het kwartje… Ik besloot ja te zeggen tegen Lee en ja tegen LOKAAL SOCIAAL.

Gemeentepolitiek doet ertoe!  Daar ben ik van overtuigd. Ik hoop dat u dat ook vindt. Laat uw stem niet verloren gaan op 21 maart. De gemeente krijgt steeds meer taken toebedeeld. Hoe mooi is dat als je daarin mee mag denken, de stem van de kiezer mag verwoorden en het gemeentebeleid mee mag sturen en bewaken. Mijn hart ligt bij onze mooie natuur, het onderwijs en het verenigingsleven. Sport, spel, carnaval, de schutterij, muziek, dat zijn de fundamenten van een goede samenleving. De smeerolie voor vrolijke en florerende dorpskernen.

Iedere dag weer besef ik dat de plek waar wij wonen een bijzondere is. Uniek! De Maas, de Maasheggen, de hei, het bos, de plas, de Jansberg, kunst, muziek, cultuur, sport, het bloeiend verenigingsleven, de gemeenschapszin en de zorg voor elkaar. Ik wandel graag op de Mookerschans, loop er vanaf mijn huis zo naar toe. Een fijne plek om te ontspannen.

Mijn vrouw en ik kennen elkaar 39 jaar. Zij staat er vierkant achter. Nu sta ik met mijn kop op de poster. Op nummer 3 van lijst 3 van PvdA LOKAAL SOCIAAL. Lee Tonnaer is een inspirerende fractievoorzitter, waar ik veel van kan leren. Onder zijn leiding is Lokaal Sociaal uitgegroeid tot de dorpspartij waar ik bij wil horen. Karin Peters is de beste wethouder op het sociaal domein. Het voelt goed als ook zij zegt dat ik kan meehelpen om het verschil te maken.

En nu hoop ik dat ik in de gemeenteraad kom. Daar wil ik graag dat verschil gaan maken. Als u op ‘mijn’ partij LOKAAL SOCIAAL Lijst 3. Nr.3 stemt, dan maak ik een grote kans. Van harte hoop ik dat u mij die gunt.

Graag ga ik de uitdaging aan! Met heel mijn ziel en zaligheid.

Stem en steun LOKAAL SOCIAAL. Lijst 3. Nr.3!

Ton Broekmans

Dat ben jij toch? Op die foto?

“Dat ben jij toch? Op die foto? “

Ja, dat ben ik. Die man rechts, met de rode trui. –  Deze foto staat op bladzijde 10 van het verkiezingsmagazine van de gemeente Mook & Middelaar. Zo’n foto hoort erbij als je op de verkiezingslijst staat.

U kent mij waarschijnlijk niet, daarom wil ik graag wat meer over mij en over LOKAAL SOCIAAL vertellen.

Met plezier woon ik sinds 2011 in Middelaar. Mijn Partner en ik hebben toentertijd bewust voor het huis en de plek gekozen. Malpertuis. Helaas hebben we er samen niet erg lang van mogen genieten, want In 2014 is hij overleden en begraven hier in het dorp bij de kerk. Dichtbij, dat is mooi. Ik wandel er zo naar toe.

De Heikantseweg is een sociale buurt, ik heb goede buurtcontacten, maar verder ken ik niet zoveel mensen in Middelaar. Dat gaat nu vast veranderen. Via Jordy Rutten, een enthousiaste twintiger, wiens ouders tegenover mij wonen, kwam ik in contact met de gemeentepolitiek en met PvdA LOKAAL SOCIAAL. Zijn enthousiasme heeft mij over de streep getrokken om mij actief in te zetten voor de gemeentepolitiek. Ik maakte kennis met Lee Tonnaer uit Mook, een zeer bevlogen en betrouwbare fractieleider, en met andere gedreven leden. Een prima ploeg! Politiek heeft altijd mijn interesse gehad. Sinds vorig jaar ben ik gepensioneerd, daardoor heb ik nu meer tijd om actief mee te denken en mee te doen. Ik heb een voorbereidende en adviserende taak in het fractieberaad en ik sta op de verkiezingslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op nummer vijf.

In mijn werkzaam leven heb ik met plezier lesgegeven op de MAS (Middelbare Agrarische school) in Cuijk en later meer dan 20 jaar op de HAS Hogeschool in Den Bosch. Veel jonge boeren en boerinnen uit Middelaar heb ik in de klas gehad. Sommigen spreek ik nog weleens. Ik gaf schei- en natuurkunde. Dat heb ik altijd met plezier gedaan en met evenveel plezier werk ik nu voor LOKAAL SOCIAAL. Zij werken vanuit het sociaaldemocratisch gedachtegoed. Dat zijn voor mij belangrijke waarden. Democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid, vrijheid, verdraagzaamheid en solidariteit. Omzien naar elkaar in woord én daad. Vanuit die waarden werken wij en daar heeft u profijt van. Wij luisteren naar bewoners, ook na de verkiezingen en stellen realistische dorpse doelen. Blijf ons voeden met wat u belangrijk vindt. U krijgt altijd een persoonlijk antwoord.

De gemeentepolitiek gaat over uw belangen.  De zorg, uw veiligheid, de school, de sport, de muziek, de natuur, de Maasheggen, de pont, steeds meer taken komen op het bord van de gemeenten. Daar worden de beslissingen genomen over zaken die u belangrijk vindt.

Graag roep ik u op om gebruik te maken van uw stemrecht en gezien onze behaalde succes in het verleden adviseer ik u om te stemmen op lijst 3! Voor een nog betere toekomst van ons mooie Middelaar en onze gemeente!

Wij spreken graag ook namens u. Laat uw stem niet verloren gaan. Kies lijst 3! Lokaal Sociaal

Met vriendelijke groet en tot ziens, uw dorpsgenoot Everhard Scheltinga

Gemeentepolitiek doet ertoe!

 

Gemeentepolitiek doet ertoe en wordt steeds belangrijker

 Ga stemmen op 21 maart

Kies PvdA LOKAAL SOCIAAL. Lijst 3!

 Beste buurt- en dorpsgenoten,

 Met trots sta ik op de verkiezingslijst.

Ik ben “nieuw.” Nieuw in de politiek en min of meer nieuw in onze wijk, daarom stel ik mij graag aan jullie voor.

In 2006 maakten Els, nu mijn vrouw, en ik voor het eerst kennis met deze streek. We studeerden in Nijmegen en gingen hier recreëren. Op de fiets. Wat vonden we het hier mooi! De Maas, de Mookerschans, de hei, het bos, de plas, gezellige terrassen. En nu wónen wij hier! In Mook, op loopafstand van die mooie Maas, dat ervaren we als een cadeau. Ook voor onze kinderen, lekker rennen in het bos of pootjebaden bij de plas. De school, de winkel. Alles op loop- of fietsafstand. De A73 om de hoek. Hoe goed kan je het hebben.

Sinds 2016 wonen we in de Lindeboom, ben ik op weg naar mijn 31ste verjaardag en de trotse vader van drie dochters met wie ik blij ben. Wij voelen ons hier helemaal thuis. Ik heb een mooie en leuke baan als verpleegkundige in het Radboudumc. Dat beroep heb ik met heel mijn hart gekozen.

Ik ben geboren in Emmen, opgegroeid in Friesland en kom uit een warm CDA-nest. Je inzetten voor anderen en goed en sociaal omgaan met elkaar was vanzelfsprekend. Uit dat soort families zijn de beste politici voortgekomen, maar toch kon ik bij het CDA mijn draai niet vinden. De sociaaldemocratische waarden spraken mij aan. Die zijn mijn leidraad geworden in het leven. Oud-politicus Joop den Uyl (1919-1987) is een voorbeeld voor mij, hij kwam uit een soortgelijk gezin als ik en hij heeft ook niet dezelfde keuzes gemaakt als zijn ouders. Ken jij hem? De moeite waard om zijn geschiedenis in de politiek eens te lezen.

Dichtbij huis is fractieleider LOKAAL SOCIAAL, Lee Tonnaer inspirerend voor mij. Lee woont hier in Mook aan de Rijksweg. Hij speelt het politieke spel zuiver en heeft het hart op de goede plaats. Ik heb geen politieke ervaring, graag leer ik van hem. Hij-is-écht-Lokaal-Sociaal. Werkt vanuit zijn opdracht, dat is: jouw stem vertegenwoordigen en ook een veilige haven bieden voor mensen die uit de boot dreigen te vallen. Of al drenkeling zijn. Dat wil ik ook! We hebben daar nu al geregeld gesprekken over. Ik kan niet tegen onrecht, hij ook niet, gaat dan tot het gaatje, dat heb ik ook.

Ik wil ervoor gaan, zowel in de ondernemingsraad op mijn werk als in de gemeentepolitiek. Met open vizier en met respect voor de mening van de ander.

De natuur is hier uniek. Daar moeten we zuinig op zijn ook voor hen die na ons komen. Daarnaast zijn hier veel zaken waarbij de gemeenteraad de vinger aan de pols moet houden. Zorg, in de breedste zin van het woord, staat bij veel inwoners op de prioriteitenlijst. Bij mij ook. Zorg voor ouderen, zorg voor kinderen, zorg voor elkaar. Omzien naar elkaar in woord en daad, dat is een mooi credo. Het elkaar goed naar de zin maken vind ik belangrijk en ik vind het een uitdaging daar een goede invulling aan te geven.

Ik sta op de verkiezingslijst, lijst 3, op nummer 4. De jongste van de vier boven aan de lijst.

Wat zou het bijzonder zijn als ik word gekozen; als dat zo is: Dan ben ik er!  Met hart en ziel.

STEM: LOKAAL SOCIAAL! LIJST 3. RONDJE 4

Frank Dillerop

Waarom Lee het doet…


Waarom ik het doe?

Ik heb mogen studeren en daarna een fijne verantwoordelijke baan gehad als arts. ‘Gaan studeren’ 

was niet gebruikelijk in mijn familie. Nog steeds ben ik dankbaar voor die kans.

Sinds 2009 ben ik gepensioneerd. Daar geniet ik van! Meer tijd voor familie, tuin en hobby’s. Maar het is voor mij ook vanzelfsprekend dat ik mijn talenten, kennis en ervaring blijf delen. Zo leuk om dicht bij huis te doen in de gemeentepolitiek.

Voor Lokaal Sociaal werk ik samen met een mooie club mensen

Joke, mijn vrouw steunt me van harte en deelt met mij de betrokkenheid bij onze mooie gemeente. Verder voel ik me gezond, vitaal en energiek. Kortom belangrijke ingrediënten om me vol in te zetten voor Lokaal Sociaal lijst 3. Ik voel mij bevoorrecht dat ik iets terug mag doen voor de maatschappij. Dat doe ik graag voor onze prachtige gemeente. Ik voel me hier helemaal thuis!

Serieus, met een twinkeling in zijn ogen: “Maar dan moeten de mensen ons nog wel eerst kiezen natuurlijk!” Dan met een gulle lach: “Daar heb ik alle vertrouwen in!”

Wij hebben een goed verkiezingsprogramma. Geen loze beloften om de kiezersgunst, maar realistische voornemens voor de komende vier jaar. Zo’n mooie kandidatenlijst, keus genoeg! Nieuwe en vertrouwde kandidaten, mannen en vrouwen uit de verschillende kernen die diep verankerd zijn in de lokale gemeenschap.  Hoe lokaal kun je het hebben.

Met veel plezier ben ik al een aantal jaren actief in de gemeenteraad, ik zoek naar wat bindt, ga respectvol om met verschillen en denk in oplossingen. Wij hebben een waardevol kompas, een steun in de rug: sociaal democratische waarden. Lokaal Sociaal, daar hecht ik aan. Het gaat om Hier! Om u, om alle inwoners,  om onze gemeente Mook en Middelaar!

U mag op mij vertrouwen. Ik op u?

KIESLEE.NL