Waar wij voor staan

Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit.

Wij gaan voor dorps. Voor Hier! Waar u woont. Wij hebben een kompas. Werken vanuit het sociaaldemocratisch gedachtegoed en weten ons gesteund door een jarenlange sociale traditie. Die traditie zetten wij graag voort, met plezier: Werken aan een goede samenleving voor alle inwoners in onze gemeente. Dat doen wij omdat we om mensen geven; we graag willen dat iedereen in onze gemeente het goed heeft. Helder werken, geen dubbele agenda’s. Wij blijven luisteren, gaan op voorhand niets beloven en gaan niets uit de weg! Wij zijn alert en zijn er als dat nodig is. Wij bieden kwaliteit en vakmanschap en gaan debatten niet uit de weg. Dat doen we respectvol. Lokaal Sociaal. Namens onze kiezers. Voor u.

Zie ons verkiezingsprogramma

Lokaal Sociaal, daar gaat het om! Start campagne PvdA Lokaal Sociaal op 18 februari

Start campagne PvdA Lokaal Sociaal op 18 februari

Mook en Middelaar – Zondag 18 februari start PvdA Mook en Middelaar Lokaal Sociaal hun verkiezingscampagne in restaurant Schans in Mook.

Fractieleider Lee Tonnaer: “Om 11.00 uur staat de koffie klaar. Iedereen die zich betrokken voelt of kennis wil maken met lijstrekkers of met het gedachtegoed van Lokaal Sociaal is welkom. Onze campagne heeft als thema: Linksom rechtsom, Lokaal Sociaal daar gaat het om!”

Enthousiast vertelt hij: “Het gaat om Hier. Om de mensen die hier wonen, om de gemeente Mook en Middelaar. Vanuit ons sociaaldemocratisch gedachtegoed zetten wij ons daarvoor in.

Wij zijn blij dat ook verschillende jonge mensen zich hebben gemeld om actief mee te doen. Achter de schermen krijgen wij input van twintigers en voor de schermen is Frank Dillerop uit Mook prominent in beeld. Een sympathieke jonge vent, net dertig, die zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. Samen met mij, Karin Peters uit Molenhoek en Ton Broekmans uit Mook staat hij op onze verkiezingsposter. Op onze verkiezingslijst staan 15 personen. Dat zijn allemaal mensen die houden van Hier, van onze mooie gemeente. Het zijn mensen met verschillende talenten en inzichten, een mooie mix. Ja, ik ben trots op ons team en heb zin in de campagne. Hoop van harte dat ons partijprogramma en enthousiasme mensen op de been brengt!”

Zondag 18 februari. Schans Mook. Inloop vanaf 11.00 uur. 11.15 uur: Start campagne, uitleg verloop campagne en kennismaken met lijstrekkers. “12.15 uur klinken we op een mooie campagne en dan op naar 21 maart!”  Meer info www.kieslee.nl

Gelukkig nieuwjaar!

We laten ons niet gek maken door landelijke verkiezingsuitslagen en door peilingen. Onze idealen schommelen niet heen en weer met de waan van de dag. We vormen een constante factor in de Mookse politiek.

Lokale problemen vragen om lokale oplossingen: Lokaalsociaal.

Onze idealen zijn nog steeds valide en hard nodig.

Zolang onze gemeente nog situaties van relatieve armoede kent; zolang in onze gemeente kinderen nog veel van wat gemeengoed is ontzegd moet worden; zolang niet iedereen zich zelfs maar een korte vakantie van enkele dagen of een uitstapje kan permitteren; zolang ook mensen uit onze gemeente nog aangewezen zijn op de voedselbank; zolang de zorg voor sommigen onbereikbaar is; zolang de afstand tussen rijk en arm alleen maar groeit; zolang heeft de lokale sociaaldemocratie in Mook en Middelaar nog een verdomd duidelijke opdracht.

Een keuze waar je iedereen tevreden mee stelt is er niet. Wat we wel weten is dat we in de politiek zitten om idealen te verwezenlijken. Politiek bedrijven we om te zorgen dat al onze inwoners zonder uitzondering prettig en in redelijke welstand kunnen wonen in een mooie gemeente. Dit bereik je alleen maar door samen te werken, compromissen te sluiten en soms door de confrontatie te zoeken.

Met hetzelfde enthousiasme waarmee de PvdA al 40 jaar in de Mookse gemeenteraad zit, constructief meeregeert en zo nodig actie voert willen we door in de volgende raadsperiode. Op 21 maart 2018 bepaalt u dat.

Nieuwsgierig: kijk eens op kieslee.nl

We wensen u een heel goed nieuw jaar in vrede en harmonie met uzelf en met uw omgeving.

Mede namens de hele kieslijst van de PvdA,

Lee Tonnaer en Nico van Kessel, raadsleden PvdA

De eerst VIER op de lijst: v.l.n.r. Ton Broekmans, Frank Dillerop, Lee Tonnaer, Karin Peters

Jan Alderhout en Nico van Kessel 40 jaar lid PvdA

Tijdens de ledenvergadering van 13 december 2017 hebben we stil gestaan bij het 40-jarig lidmaatschap van de PvdA van Jan Alderhout (commissielid) en Nico van Kessel (raadslid). Nico was tijdens de vergadering afwezig, maar sloot later aan bij de ‘borrel’ in Schans. Jan hield een column-achtig toespraakje. Geestig, met onderkoelde humor die Jan zo eigen is.

Toespraak Jan:

Beste partijgenoten,

Tja, welke verdienste is het om 40 jaar lid van de Partij van de Arbeid te zijn? Overleven en de contributie betalen, daar gaat het kortweg om. En ja, dat is gelukt! Geweldig!

Ik wil kort memoreren waaróm ik juist in 1977 lid ben geworden. ’t Zal geen écht nieuws zijn: de mislukte en tot voor kort veruit langste kabinetsformatie uit de vaderlandse geschiedenis.  Het was Joop den Uyl niet vergund een tweede kabinet samen te stellen en ‘zijn werk af te maken’. En Dries van Agt, zijn voormalige vice-premier en minister van justitie, heette de oorzaak van dat echec te zijn. Toen deze kwade genius toen ook nog met Hans Wiegel in een week tijd een nieuwe regeringsploeg en coalitieprogramma bij elkaar sprokkelde, was voor mij de boot aan, waren voor mij de rapen gaar. Ik werd lid en ben dat tot nu toe dus gebleven.

Inmiddels zijn de tijden veranderd en terwijl Joop al jaren geleden is overleden, verschijnt Dries als hoogbejaarde nog af en toe in het nieuws. Als fervent pleitbezorger van de Palestijnse zaak en lid van GroenLinks. Het CDA, waarvan hij de eerste premier was, heeft hij de rug toegekeerd. Dries is op z’n oude dag, je zou in moderne termen kunnen zeggen, geradicaliseerd. En zonder nu direct mijn lidmaatschap van de PvdA op te zeggen, zoals de door mij bewonderde minister van ontwikkelingssamenwerking en VROM in vele kabinetten en mét Dries één van de weinige nog levende ministers uit het meest linkse kabinet ooit, Jan ‘Rode Contour’ Pronk heeft gedaan, zie ik toch wel iets in dit proces. Hm… wat zal ik doen? Diederik is weg uit Den Haag, maar Lutz in Leeuwarden is er nog! Weet je wat, ik blijf nog even!

En voorts ben ik van mening dat er op korte termijn een Adviesraad Natuur en Milieu moet worden opgericht en dat de Maasheggen moeten worden hersteld.

O ja, nog even een PSje wat betreft 21 maart 2018:

Onder de bezielende leiding van Lee gáán we voor DRIE zetels!

Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld!

Op 13 december zijn in de algemene ledenvergadering (alv) van de PvdA Mook en Middelaar, Bergen en Gennep het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vastgesteld. Met grote trots zijn dan ook de lijst en het verkiezingsprogramma op de website geplaatst. Kijk ook bij wie is wie of op onze facebook.

PvdA Mook en Middelaar klaar voor de verkiezingen in maart 2018

Lee Tonnaer weer op één!

Mook en Middelaar –  Fractieleider PvdA Lokaal Sociaal, Lee Tonnaer uit Mook is een gelukkig man.

‘Zijn’ kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is op 13 december gepresenteerd tijdens de ledenvergadering in het gemeentehuis van Mook en Middelaar in Mook en door de leden bekrachtigd. Weer is Tonnaer gekozen tot lijstaanvoerder. En weer is hij daar blij om én trots op!

Karin Peters, de huidige PvdA wethouder tekent ook weer graag voor vier jaar bij. Zij staat op twee. Wethouder Peters woont in Molenhoek; de afgelopen jaren heeft zij succesvol gewerkt aan armoedebeleid en jeugdzorg. Nieuwkomer Ton Broekmans uit Mook staat op drie. Broekmans is actief in het verenigingsleven en werkzaam in het onderwijs. Frank Dillerop uit Mook en Everhard Scheltinga uit Middelaar bezetten de vierde en vijfde plaats op de lijst.

Met elan en plezier wil Tonnaer de komende vier jaar weer aan de slag in de gemeenteraad. Hij voelt zich in hart en nieren verbonden met de gemeente Mook en Middelaar. Graag wil hij weer de belangen van de inwoners behartigen. Alle vier de kerkdorpen, Molenhoek, Mook, Middelaar en Pasmolen zijn vertegenwoordigd op de verkiezingslijst. Maar liefst 15 personen stelden zich kandidaat. Tonnaer: “We vernieuwen, verjongen, vergroenen, vervrouwen én krijgen vertrouwen. En we kijken vooruit!”

Tonnaer kent de klappen van de politieke gemeentezweep. Al negen jaar is hij een vertrouwd gezicht in de gemeenteraad van de gemeente Mook en Middelaar. Hij zoekt naar wat bindt en gaat respectvol om met verschillen en denkt in oplossingen. Met plezier trekt hij de kar en met nog meer plezier kijkt hij uit naar de komende verkiezingscampagne.

“Lokaal Sociaal, daar hecht ik aan!  Het gaat om Hier! Om onze gemeente Mook en Middelaar!”

Net als vier jaar geleden siert binnenkort weer een meterslang spandoek het hek van zijn tuinafscheiding aan de Rijksweg in Mook om de aandacht te vestigen op de site kieslee.nl.

PvdA Lokaal Sociaal heeft haar verkiezingsprogramma mede gebaseerd op de input die is binnengekomen naar aanleiding van de huis aan huis verspreidde briefkaart ‘Wij blijven luisteren,’ in november. Die actie was een succes: Mondelinge reacties, reacties via social media, Apps en telefoon en ook handgeschreven brieven werden naar zijn adres gestuurd en verwerkt in het verkiezingsprogramma 2018. De afgelopen vier jaar heeft Lokaal Sociaal zich stevig geprofileerd en successen geboekt. Tonnaer vertrouwt erop dat Lokaal Sociaal zeker 2 zetels haalt. “Mochten dat er meer zijn: krachtige, kundige en gemotiveerde dorpsgenoten staan klaar! Op naar 21 maart 2018!”. Vanaf heden is kieslee.nl actief!