Actueel

Mook, 7 juni 2015

Geacht College van Mook en Middelaar,

Zoals u zeker niet is ontgaan is er ophef en maatschappelijke onrust ontstaan over het onwenselijk hoog salaris van de directeur van Leisurelands (voorheen RGV). Deze organisatie is vanaf de oprichting gefaciliteerd met publieke middelen.

Vanuit het oogpunt van doelmatig, verstandig en verantwoord aanwenden van publieke middelen valt niet te verdedigen dat een dergelijk salaris vanuit publieke middelen wordt verstrekt.

Ook mijn fractie, de PvdA, vindt het salaris van de directeur van Leisurelands veel te hoog en maatschappelijk niet verantwoord. We vinden dat de zogenaamde Balkenendenorm ook voor een organisatie als Leisurelands leidend moet zijn.

Ook een jaar geleden heeft mijn fractie zich al uitgelaten over de hoge beloning. Een en ander heeft toen geresulteerd in een artikel in de Gelderlander. Ter informatie zend ik het u als bijlage toe.

Het positief resultaat van activiteiten van Leisurelands is uitsluitend door beleggingen bereikt en niet door de “corebusiness” waarvoor de directeur in het bijzonder verantwoordelijk is.

We vragen het college tijdens de aandeelhoudersvergadering van 10 juni aanstaande de hoogte van het salaris van de directeur ten sterkste af te keuren en zich tot het uiterste in te spannen voor het verlagen van het salaris tot maximaal de Balkenendenorm.

Deze kwestie is in meerdere gemeenten in dezelfde geest aan de orde of aan de orde geweest. In onze samenwerkingsgemeente Heumen is onlangs unaniem een motie met dezelfde strekking aangenomen.

Met alle gemeenten samen als aandeelhouders moet toch iets te doen zijn aan deze maatschappelijk onwenselijke situatie.

Deze kwestie stel ik door deze brief aan de orde, omdat gezien het tijdstip van de aandeelhoudersvergadering het tijdig indienen van een motie over deze kwestie niet haalbaar is.

Lee Tonnaer, fractievoorzitter PvdA