Alle mensen

Lee Tonnaer

Lee Tonnaer

Fractievoorzitter en lijsttrekker

Lid commissie samenleving, commissie grond, commissie begroting en rekening
Karin Peters

Karin Peters

Wethouder en wethouderskandidaat op plaats 2

Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen, Volksgezondheid, Onderwijs, Sport, Cultuur, Decentralisaties sociaal domein
Ton Broekmans

Ton Broekmans

Kandidaatraadslid op plaats 3 (meer info klik hier)

Frank Dillerop

Frank Dillerop

Commissielid en kandidaatraadslid op plaats 4 (meer info klik hier)

Everhard Scheltinga

Everhard Scheltinga

Kandidaatraadslid op plaats 5 (meer info klik hier)

Piet Heisen

Piet Heisen

Commissielid en kandidaatraadslid op plaats 6 (meer info klik hier)

Nico van Kessel

Nico van Kessel

Raadslid en kandidaatraadslid op plaats 7

Lid commissie samenleving, auditcommissie, werkgeverscommissie griffier en voorzitter commissie begroting en rekening
Joke Tonnaer

Joke Tonnaer

Kandidaatraadslid op plaats 8 (meer info klik hier)

Jan Alderhout

Jan Alderhout

Commissielid en kandidaatraadslid op plaats 9 (meer info klik hier)

Tiny Ummelen

Tiny Ummelen

Kandidaatraadslid op plaats 10 (meer info klik hier)

Roul Zilessen

Roul Zilessen

Kandidaatraadslid op plaats 11 (meer info klik hier)

Gerie van der Land

Gerie van der Land

Kandidaatraadslid op plaats 12 (meer info klik hier)

Frans Wijsen

Frans Wijsen

Kandidaatraadslid op plaats 13 (meer info klik hier)

Theo van Brunschot

Theo van Brunschot

Kandidaatraadslid op plaats 14 (meer info klik hier)

Ben Hövels

Ben Hövels

Kandidaatraadslid op plaats 15